Medlemskontingent

Årskontingent er p.t. kr. 100,- pr. medlem.Treningsavgift på årsbasis er:

Sist endret høsten 2017. Treningsavgiften faktureres halvårlig og beløp avhenger av gruppetilknytning. Medlemskontingenten faktureres en gang årlig.

Medley  (D / E)kr 2800
LÅMØ II ( C )kr 3900
LÅMØ I ( B )kr 4900
Mesterskapsgruppe ( A )kr 5400
Masterskr 2000
Integrertekr 2000


Svømmelisens, forsikringer og melding av skader
Alle svømmere som vil være med i approberte stevner/konkurranser i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming pr post og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). Idrettsskadeforsikringen dekker også belastningsskader. Startisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret. Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne. 

Mer informasjon om lisensen finner du her: lisens NSF

Har du spørsmål vedrørende lisens ta kontakt med styret. Kontaktinfo finner du under menypunktet Ski Svømmeklubb/styret.

Mer informasjon om hva forsikringene og hvordan melde skader finner du her: forsikring NSF

Medlemsregistrering

Ønsker du å melde deg inn i Ski svømmeklubb, gå inn på minidrett.no. Du, evt. foreldre/foresatt må opprette en brukerprofil, dersom du allerede ikke har det. Beskrivelse av fremgangsmåten for å registrere medlemsskap for nye og eksisterende medlemmer følger nedenfor.


Nye medlemmer
Hvis du ikke allerede har en profil på MinIdrett fra før må denne opprettes. Gå da inn på minidrett.no. Her registrerer du evt. foreldre/foresatt personalia og kontaktinformasjon. Medlemskap i Ski svømmeklubb søkes ved å trykke på en egen link på siden. Klubben vil deretter behandle søknaden, og du får tilbakemelding pr. e-post når du er opptatt som medlem i klubben.


Endringer i medlemsskapet
Eksisterende medlemmer administrerer sitt medlemskap via minidrett.no.
Foreldre linker egne barn til sin pålogging, selv om foreldre ikke er medlem av klubben. Endring av personalia og kontaktinformasjon gjøres her, og det er mulig å registrere flere e-postadresser på hvert medlem, dersom barnet for eksempel har delt bosted.


Fakturering og betaling
Betaling gjøres enten direkte i minidrett.no (kortbetaling via Idrettens Online betalingsløsning) eller i nettbank. Klubben informerer via e-post når faktura er klargjort for betaling. Faktura ligger vedlagt i mailen som en PDF-fil.

Treningsavgiften faktureres halvårlig og beløp avhenger av gruppetilknytning. Medlemskontingenten faktureres en gang årlig.

Utmelding av medlemsskapet i klubben gjøres på Minidrett.


Support "MinIdrett"
Gå inn på: MinIdrett

Supportavdeling kan kontaktes på e-post: support@idrettsforbundet.no eller på tlf.: 03615.

Ansvarlig for medlemsregisteret i Ski Svømmeklubb er kasserer, e-post: kasserer.ski_sk@outlook.com

Levert av IdrettenOnline