Har du lyst til å påvirke utviklingen av Ski Svømmeklubb?

Postet av Siw-Therese Aarum den 15. Feb 2016


Da må du bli med på årsmøtet onsdag 16. mars kl.18:30 på Langhuset.

For å være stemmeberettiget og valgbar må man være over 15 år, og ha vært medlem i klubben i minst en måned, dvs. innen 16. februar. Dersom man som foresatt vil ha stemmerett på årsmøtet, må man selv være medlem. Medlemskap koster kr 100, og innmelding/søknad om medlemskap gjøres via MinIdrett

Årsmøtet er klubbens øverste myndighetsorgan og her behandles blant annet årsberetning og regnskap 2015, budsjett for 2016 samt andre saker dere ønsker å ta opp.

Saker som skal meldes inn til årsmøtet, må være styret i hende senest onsdag 2. mars.

Fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter vil bli sendt ut en uke før årsmøtet.

Vel møtt alle sammen!


Med vennlig hilsen


Marit Fjelde

Styreleder, Ski Sk


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.