Instruktørkurs

Ønsker du å utdanne deg til svømmeinstruktør, ta kontakt med svømmeskoleansvarlig.