Instruktørkurs


Ønsker du å utdanne deg til svømmeinstruktør, ta kontakt med svømmeskoleansvarlig Camilla 

på epost: camilla@skisk.no