Lederkurs for ungdom 15-19 år

Norges Svømmeforbund (NSF) arrangerer jevnlig "Lederkurs for ungdom" med egne oppfølgingssamlinger.

Målgruppen for disse kursene er engasjert ungdom mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller har ønsker om å videreutvikle seg som instruktør/trener/dommer.

For mer informasjon om utdanningen, søk etter "lederkurs for ungdom" på svomming.no.

Synes du dette høres interessant ut, ta kontakt med styreleder.