Livredningsprøve

 

Dag dato kl. 00:00 - 00:00 har vi den årlige oppdatering/livredderprøven på Langhus bad. Alle trenere, instruktører, A-vakter, L-vakter som ikke har tatt prøven inneværende år MÅ få denne fornyet.


Livredningsprøve for ansvarlige og livreddere:

 • Hoppe / stupe fra kanten
 • Svømme direkte 100 m bryst og 100 m rygg
 • Dykke ned og hente opp livredningsdukke eller partner fra bunnen av bassenget
 • Ilandføre partneren
 • Gjennomføre hjerte / lungeredning på øvingsdukke
 • Bruke/lære om "forlenget arm" f.eks. livline, livbøye eller redningsstang

Han/hun må i tillegg kunne gjøre greie for alarmplan i egen svømmehall.


Livredningsprøve for trenere og instruktører:

 • Lang bukse og T-skjorte
 • Prøven gjennomføres sammenhengende, fortrinnsvis i 25 m basseng med dybde på minst 3 m og uten briller.
 • Fra et område uten innsyn til bassenget får kandidaten i oppgave å hente opp en druknet person (ringer + dokke) på den dype delen. Kandidaten må selv orientere seg hvor i bassenget den druknede ligger, og foreta de vurderinger som trengs for en effektiv utføring av livredningen.
 • Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del
 • Hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca. 2 m avstand, og bringe disse til nærmeste kant, for deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdokke og ilandføre denne, med dokkas ansikt over vann, ca. 25 m. Det hele innenfor 3 minutter fra utlevert oppgave.
 • Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
 • Prinsippene med "Den forlengede arm"
 • Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade

Livredningskurs Ski svømmeklubb

Alle som har A-vakter, L-vakter, inklusive trenere og instruktører må ta dette kurset årlig for å vedlikeholde kompetansen sin.