Svømmekurs

Svømmeskolen Ski SK holder til på Ski bad. Påmelding til våre svømmekurs gjøres via tryggivann.no Der ligger det informasjon om de ulike kursene vi tilbyr, priser og tidspunkt for kurs. Er du usikker på hvilket kurs du skal melde barnet ditt på? Vår nivåvelger hjelper deg! . 


Spørsmål kan også sendes på e-post til: camilla@skisk.no eller still spørsmål på våre Facebook sider.


Forklaring på de ulike kursene/nivåer

Hval 

Bli trygg og venne seg til vannets egenskaper.

Dette er et kurs som passer for 5-6 åringer som ikke har vært noe særlig i vann og eventuelt er utrygge av en eller annen grunn. Tilpasset pusting er viktig i vanntilvenningen. Det vektlegges at eleven skal kunne puste ut under vann gjennom munn og nese, og puste inn når munn og nese er godt over vann.

Hvalmerkekursene fokuserer også på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der.

Elevene skal beherske følgende etter kurset:

 1. Holde pusten – hodet under vann – åpne øynene
 2. Holde pusten – dykke ned – hente gjenstander på bunnen
 3. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – ha hele hodet under vann

Skilpadde 

Barna må beherske pustingen på forrige kurs. 

Kurset starter med å gjøre barna trygge i vannet ved diverse øvelser. Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Elevene skal beherske følgende etter kurset:

 1. Holde pusten – flyte på magen – linjeholdning
 2. Holde pusten – flyte på ryggen – linjeholdning – puste
 3. Holde pusten – hoppe fra bassengkanten – flyte opp på magen
 4. Holde pusten – flyte på mage – linjeholdning – dreie på ryggen – puste –

Pingvin (foregår på delvis dypt vann) 

For å begynne på kurset må barna mestre dypt vann situasjonen på forrige kurs.

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Elevene skal beherske følgende etter kurset:

 1. Gli på magen – linjeholdning
 2. Gli på ryggen – linjeholdning
 3. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg – puste – dreie tilbake på magen
 4. Gli med crawlbeinspark på mage – linjeholdning
 5. Gli med crawlbeinspark på ryggen – linjeholdning – puste – drei kroppen på magen – crawlbeinspark
 6. Hoppe – flyte opp – linjeholdning på mage – crawlbeinspark

Selunge (foregår på grundt vann)

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. 

Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Elevene skal beherske følgende etter kurset:

 1. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg – linjeholdning – rytmisk pusting
 2. Crawlsvømming uten pust
 3. Crawlsvømming – rytmisk pusting – linjeholdning
 4. Ryggsvømming – linjeholdning – puste
 5. Glistup fra bassengkanten

Hai (foregår på dypt vann) 

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

 Elevene skal beherske følgende etter kurset:
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann


Delfin (foregår på dypt vann)

Forkunnskaper: Barna skal kunne svømme rygg og crawl med pust til siden, samt mestre brystsvømming og delfinbevegelse i vann.

Hovedmål: 

 • Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
 • Kunne svømme med klær og trå vannet

Mål: 

 1. 8 kick under vann med god linjeholdning
 2. 3 kick under vann for deretter å svømme butterfly uten pust, totalt 10m
 3. 15m brystbeinspark med delfinbevegelse, hvor fotbladene er vinklet ut gjennom hele sparket (med plate eller annet flytemiddel)
 4. 25m bryst med delfinbevegelse, grovkoordinert
 5. Trå vannet i 30sek, med hodet over vannet
 6. 25m med klær (skjorte og bukse), stoppe og kle av seg på dypt vann. Kunne varsle om hjelp (1-1-3)


Sjøløve (foregår på dypt vann) 

Fokus på kurset er bryst og butterfly bevegelsen. I tillegg repeteres målene fra Selkurset (crawl og rygg).

Elevene skal beherske følgende etter kurset:

 1. Kunne svømme 10 meter brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 2. Kunne svømme 10 meter brystarmtak med pusting
 3. Kunne svømme 15 meter bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 4. Kunne utføre 10 meter delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 5. Kunne svømme 10 meter en-arms butterfly med 4 butterflybeinspark pr armtak


Kontaktpersoner svømmeskolen/-kurs
Svømmeskoleansvarlig:

Camilla

E-post: camilla@skisk.no