Nulltoleranse mot mobbing


Ski Svømmeklubb har nulltoleranse når det gjelder mobbing og annen uakseptabel oppførsel under trening, på stevner eller under andre aktiviteter i regi av klubben.

Ved gjentagende tilbakemeldinger om mobbing og uakseptabel oppførsel vil det bli vurdert sanksjoner i form av utestengelse fra klubbens aktiviteter for kortere eller lengre perioder.

Klubben har utarbeidet egne trivselsregler som vi forventer blir fulgt av alle:

 • Vi er snille, greie og hyggelige mot alle
 • Vi oppmuntrer og motiverer hverandre
 • Vi er positive og i godt humør
 • Vi er omtenksomme, støtter hverandre og bryr oss
 • Vi baksnakker ikke hverandre
 • Vi lar ingen være utenfor
 • Vi respekterer hverandre og holder avtaler
 • Vi er gode forbilder for andre
 • Vi gleder oss når andre lykkes
 • Vi samarbeider for å oppnå egne og felles mål
 • Vi sier i fra til de det gjelder hvis noe er ugreit.