Dommerkurs/-utdanning

For å kunne arrangere konkurranser, er klubbene avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler.

NSF's klubber har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer engasjerte til å ta dommerkurs slik at konkurransene kan gjennomføres.

På svomming.no kan du søke på "dommer" for å finne mer informasjon om de ulike dommerutdanningene.


Ski svømmeklubb inviterer til forbundsdommerkurs


Ski svømmeklubb inviterer til forbundsdommerkurs 21. mars på Langhuset og starterkurs 22. mars på Langhus bad.

Det blir denne våren arrangert to kurs for våre dommere i Oslo, Akershus og Østfold.

For nærmere informasjon, se invitasjon på:

www.idrettskurs.no