Medley gruppe
Målsetting og stevner:
Delta på så mange konkurranser som mulig og ta steget fra uapproberte rekrutt stevner (nybegynner stevner) til approberte stevner så raskt som mulig. I tillegg til rekruttstevner er kortere distanser på stevner i nærområdet, klubbinterne- og andre sosiale stevner aktuelle.


Trening:
Oppmøte er viktig, ettersom det kun er tilbud om 2 treningsøkter i uken.


Leir:
Vi anbefaler alle å delta på oppstartleir (nærliggende sted). Det gir anledning til å lære av de eldre svømmerne og bli godt kjent med alle fra svømmegruppene (inkl. trenere). I tillegg gis tilbud om trening i juleferien og evt. vinter/påskeferien (Langhus bad).


Alder:
8-12 år (Gruppen er åpen for de som er eldre eller yngre, etter trenerens vurdering og i samråd med foreldre/utøver).