Om Ski Svømmeklubb

Ski svømmeklubb ble stiftet 14.10.65 og er et særidrettslag for barn og unge, som ønsker å utvikle svømmeferdighetene sine. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Svømmeforbund (NSF), i tillegg til å være en av klubbene i Akershus svømmekrets.

Ski svømmeklubb ønsker å være en klubb både for de som ønsker å satse på svømming og har ambisjoner om å nå langt, men også for de som ønsker å bruke svømming som en god treningsform uten store ambisjoner.

Klubben skal ha et godt tilbud til alle nivåer, tilpasset den enkelte utøvers ambisjon og ferdighetsnivå. Vi tilbyr også svømming for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi legger vekt på det sosiale og hos oss skal alle oppleve trivsel, mestring, samhold og idrettsglede.

Ski svømmeklubb – klubben for topp og bredde gjennom mestring og trivsel!Drift av publikumsbad

Klubben drifter på vegne av Nordre Follo kommune publikumsbadet på Ski bad gjennom dugnad.

Dette samarbeidet med kommunen gir klubben svært gunstige treningstider. Billettinntektene fra Ski bad er en av klubbens viktigste inntektskilder. Dette gir klubben et stabilt inntektsgrunnlag, som går tilbake til svømmerne i form av høyt kvalifiserte trenere og lave treningsavgifter.

Dugnaden går ut på å betjene folkebadene ved å sitte enten ansvarsvakt (A-vakt) eller kassevakt (K-vakt) 3-4 ganger pr. halvår.
Ansvarsvaktene må ta livredderprøve. Livredderkurs arrangeres hver vår og høst og dekkes av klubben.

De som stiller som ansvarsvakter får gratis sesongkort. Øvrige foreldre settes opp som kassevakter på folkebadene.
De eldste svømmerne er også med som livreddere.

Utover dette må alle foreldre stille på dugnad under arrangering av egne stevner hver vår og høst.


Årsrapporter

Her finner du årsrapportene for Ski Svømmeklubb:

Arsberetning 2021

Arsrapport 2019

Arsrapport 2018

Arsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015


Visjon

Ski Svømmeklubb – det naturlige førstevalg!

Våre verdier er:

S - samhold
K - kvalitet
I - idrettsglede

S - sportsånd
K - konkurranseåndVirksomhetsplan

Vi har også utarbeidet en virksomhetsplan for klubben vår.
I planen vil du finne mer informasjon om hvordan klubben vår er organisert, vår visjon, våre verdier, målsettinger og satsningsområder.