Sosialt - supporterforeningen

Klubben har en årlig tradisjon med å arrangere sosiale sammenkomster i forbindelse med treningstilbud i feriene.

Supporterforeningen bidrar aktivt for å skape en hyggelig ramme i forbindelse med arrangeringen av egne stevner, men også klubbens øvrige sosiale arrangementer.

Ønsker du å bidra, ta kontakt!


Kontaktinformasjon supporterforeningen

Ønsker du å bidra litt på det sosiale i klubben vår, ta kontakt med styreleder.

Supporterforeningen trenger din hjelp!