Stevner

Aktuelle stevner fremgår av aktivitetskalenderen som publiseres på nettsiden hvert semester.

Klubben dekker normalt startavgift for 3 øvelser pr. svømmer for alle gruppesvømmere pr. stevnedag. For egne stevner (eks. Ski Open, Ski Svøm) dekker klubben startavgift for inntil 6 øvelser pr. svømmer pr. stevne. 

For Medley-svømmere er det en startavgift uavhengig av antall øvelser, og dekkes i sin helhet av klubben.

Ved ugyldig fravær fra stevne eller øvelser vil startavgiften faktureres svømmeren. Øvrige reise- og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte svømmer.


Mer utfyllende informasjon om stevne- og leirregler finner du her: stevne- og leirregler.

Egne stevner

Klubben har følgende årlige arrangementer:

  • Rekuttstevne vår og høst
  • Approbert stevne vår og høst
  • Internt klubbmesterskap
  • «Marsipansvøm» m.m.
Vanlig praksis når klubben arrangerer egne stevner er at alle deltar, enten med betjening i kafeteria, bakst/baguetter, tidtaker o.l.
Påmeldingsrutiner stevner

Den enkelte trener har ansvaret for å følge med på og ha den enkelte innbydelse til stevner klubben skal delta på tilgjengelig.

I god tid før påmeldingsfristens utløp, avklarer trener med den enkelte svømmer hvilke øvelser som skal svømmes på hvert stevne. Svømmerens egne ønsker skal vektlegges, men ikke være avgjørende.

Det må gis beskjed til trener senest 2 dager før påmeldingsfristen for stevnet utløper, dersom svømmeren ikke skal være med.

Oversikt over påmeldingsfrist, se innbydelse for det enkelte stevne på www.medley.no.

Trener vil etter påmeldingsfristens utløp, og før stevnet avvikles, sende ut en oversikt over hvilke øvelser den enkelte svømmer skal være med på. Alternativt er startlister og heatoppsett tilgjengelig på www.livetiming.no for approberte stevner.Stevne info 2024 - klikk her for PDF med oppdatert informasjon 

Oppmøtetid til stevne er vanligvis 1 time før stevnestart (når innsvømming starter).

Når svømmerne ankommer svømmehallen skal de straks gå til garderoben og skifte, for så å gå bort til de andre svømmerne i klubben og trener for å sette fra seg bag/sekk. Deretter skal svømmeren varme opp før konkurransen starter. Oppvarmingen skjer individuelt i bassenget (innsvømming), og de legger seg gjerne i samme bane som treningsgruppen sin hvis de kan. Dessverre er det litt trangt under innsvømmingen, men det venner de seg til etter hvert. 

Det er videre viktig at svømmerne holder seg varme etter innsvømmingen, har på innesko, og gjør noen enkle oppvarmingsøvelser like før de skal svømme øvelsen sin. 

 

Svømmerne pleier stort sett å være samlet i felles base sammen med trener. Dette er viktig for å bygge en god klubbkultur. Av og til kan svømmeren komme bortom sine foreldre. Foreldre er der for å se på sine håpefulle.

 

Det er vanlig at trenerne følger sine svømmere når de konkurrerer og gir en tilbakemelding etter de har svømt enkeltøvelsene. Svømmerne skal også da gå straks til trener for denne tilbakemeldingen etter at de har svømt ut (der hvor det er ekstra basseng som gjør det mulig å svømme ut). Er trener opptatt med å følge med på en annen svømmer, må de selvsagt vente litt.

Før svømmeren reiser hjem er det viktig å ha forsikret seg om han/hun skal være med på stafett eller ikke, på de stevner klubben har meldt på stafettlag.