C-gruppe

Målsetting og stevner:

LÅMØ/ÅM, åpne stevner med overnatting, åpne stevner i nærområdet, i tillegg til klubbinterne- og andre sosiale stevner.

Trening:

Oppmøte er viktig, ettersom det kun er tilbud om 3 svømmeøkter og 1-2 landøkter i uken. Bør ha minst 66 % oppmøte (2 av 3 dager).

Leir:

Oppstartleir (nærliggende sted), trening i juleferien (Langhus bad), leir i vinterferien/påskeferien (Skandinavia eller Langhus bad).

Med unntak av oppstartleir vil deltakelse på leir være avhengig av målsetning, alder og oppmøte på trening.

Alder:

10-13 år (annet kan bli avtalt mellom svømmer og trener).