B-gruppe


Målsetting 
og stevner:

LÅMØ/ÅM, stevner med kvalifiseringskrav og internasjonal deltakelse, åpne stevner med overnatting, åpne stevner i nærområdet, i tillegg til klubbinterne- og andre sosiale stevner.

Trening:
Tilbud om 6-7 svømmeøkter, 1-2 landøkter pr. uke.

Bør ha 70 % oppmøte for å oppnå kvalifiseringskrav til stevner. Oppmøte blir registrert. Annet kan avtales med trener. Morgentrening anbefales fra 14 års alder.

Leir:

Oppstartleir (nærliggende sted), leir i høstferien(i utland), trening i juleferien (Langhus bad), leir i vinterferien/påskeferien (Skandinavia eller Langhus bad), treningsopplegg til NM (Norge eller utland).

Med unntak av oppstartleir vil deltakelse på leir være avhengig av målsetning, alder og oppmøte på trening.

Alder:

12-16 år (16 er det siste året for å delta i LÅMØ).