Utleietider

Ski Bad kan leies på timesbasis i ledige tidsrom utenom avsatt tid folkebad og trening/andre aktivitetstilbud for Ski Svømmeklubb. Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Ski bad

kl. 20:00 - 22:00

kl. 20:00 - 22:00

x

kl. 20:00 - 22:00

kl. 16:30 - 20:00

 kl. 07:00 - 10:00

 kl. 07:00 - 10:00

(x = ikke mulig å leie)

 

Priser           

 Ukedager (mandag til fredag) pr time  Helg (lørdag og søndag) pr time 
 Sporadisk  Kr. 1.200,-  Fast
 
 Kr. 900,-
 
 Sporadisk
 
 Kr. 1.500,-
 
 Fast
 
 Kr. 1.300,-
 

Leie av instruktør
Det er også mulig å leie en svømmeinstruktør til kr. 330,- pr time de fleste dager. Send en forespørsel til svømmeskoleansvarlig camilla@skisk.no