Ord og utrykk som brukes i svømmesporten og i Ski Svømmeklubb


Websiden er under utarbeidelse.

UttrykkForklaring
NSFNorges Svømmeforbund
MedleyMedley er en kombinasjon av de fire ulike svømmedisipliner i en distanse/øvelse, og rekkefølgen er butterfly, rygg, bryst og fri (crawl).

Medley svømmes både som individuelle øvelser og som stafett.
IMIndividuell medley
Uapprobert/Ikke-approbert stevne
Kalles også rekruttstevner og er rekrutterings- og treningskonkurranser. Resultater oppnådd på slike stevner, kan ikke benyttes som kvalifiseringstider eller godkjennes som rekorder. Følgende begrensninger gjelder:

  • Barn under 11 år kan i hovedregel bare delta innen egen krets.
  • Det skal være lik premiering til alle deltagere.
  • 10-års klassen kan i resultatlisten stå oppført med resultatet sitt, men listen skal være sortert alfabetisk.
  • Barn under 10 år kan bare delta på klubbplan og i lokalmiljøet. For barn under 10 år kan det listes opp en deltagerliste, men resultatett skal ikke være med.
  • Barn under 8 år bør ikke delta i noen form for konkurranse. 
Stevnene kan arrangeres av klubbene etter behov når svømmekretsen holdes underrettet, og bør stå på svømmekretsens terminliste
Approbert stevne
Stevnene skal stå på NSF's terminliste og skal avvikles i henhold til NSF's lover og regler. Approberte stevner omfatter:

  1. Åpne stevner. Disse er åpne for alle lag innen NSF og uten kvalifikasjonskrav.
  2. Nasjonale stevner, som er åpne for alle lag innen NSF, men har kvalifikasjonskrav. Yngste klasse for jenter er 13 år og for gutter 14 år.
  3. Nasjonale stevner med internasjonal deltagelse. Disse stevner er som nasjonale stevner, men med deltagelse fra innbudte utenlandske klubber. De står ikke på den internasjonale terminlisten.
  4. Internasjonale stevner. Disse er som de nasjonale stevner, med står på den internasjonale terminliste etter søknad fra NSF.
  5. Mesterskap, som er åpne for alle kvalifiserte utøvere, som er 13 år for jenter og 14 år for gutter og eldre.
A-vakt
Ansvarlig tilsynsvakt, som har hovedansvaret for svømmehallen under åpent folkebad (publikumsbad).
L-vakt
Livredder/badevakt, som jobber under åpent folkebad.
K-vakt
Kassevakt, som jobber under åpent folkebad.
LÅMØLandsdel årsklassemønstring, og avholdes i 5 landsdeler.

Man kan delta i LÅMØ det året man fyller 11 år til det året man fyller 16 år. For å delta i LÅMØ må svømmeren kvalifisere seg. Dette gjøres gjennom LÅMØ øvelsene.

LÅMØ – Øvelser for 11 årsklassen (kvalifiseringsår = mens de er 10 årsklassen)
• 400 m fri
• 50 m butterfly
• 100 m bryst
• 100 m rygg
• 200 m medley

LÅMØ –øvelser 12-16 årsklassen (kvalifiseringsår = året før)
• 400 m fri
• 100 m butterfly
• 200 m bryst
• 200 m rygg
• 200 m medley

Kvalifiseringsperioden til LÅMØ Landsdel er ca. 27. januar til ca 26. januar neste år = det året LÅMØ avholdes.
De 24 beste i hver av klassene 13 år til 16 år vil være kvalifisert. For klassene 11 og 12 år holder det å ha gyldig påmeldingstid på alle de 5 øvelsene. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 LÅMØ-øvelsene. Gyldig påmeldingstid må være oppnådd på ALLE de 5 distansene.
ÅMBetyr årsklassemesterskap.

LÅMØ gjelder som direkte kvalifisering til ÅM for årsklassene 13-16 år. Etter at LÅMØ er avsluttet lages en nasjonal rangeringsliste for alle 11 og 12 åringene. De tre beste 11- og 12-åringene på landsbasis vil få tilsendt diplom fra NSF.
For 13-16 årsklassene er de 24 beste i hver klasse (landsbasis) kvalifisert. Rangering skjer etter sammenlagt de 4 beste poengsummene fra de 5 ÅM-øvelsene. LÅMØ benyttes som påmeldingstid for alle øvelser i ÅM bortsett fra på 200 m IM. ÅM arrangeres i førsten av april.
ÅMØBetyr årsklassemønstring.