Velkommen som medlem i Ski Svømmeklubb!

Under menypunktet "Ski Svømmeklubb" og "Stevner" vil du finne en del informasjon og rutiner som vil være nyttig for deg som medlem å bli kjent med.

Vi anbefaler at du gjør deg godt kjent med:

  • Terminlisten (aktivitetskalender) for hvilke stevner klubben deltar på
  • Påmeldings- og avmeldingsrutiner for stevnedeltakelse
  • Stevne- og leirregler
  • MinIdrett (hvor du blir medlem samt adm. av ditt medlemsskap)
  • Hva vi forventer av dugnadshjelp
  • Vaktliste for drift av folkebad (sendes pr. e-post til alle klubbens aktive medlemmer) og tilhørende rutine

Nedenfor følger også noen linker til dokumenter vi trenger at du fyller ut, som så leveres til trener for arkivering: Samtykkeskjema for bildebruk.

Dersom du har spørsmål utover dette, ta gjerne kontakt med trener eller styret. Kontaktinfo finnes under menypunktet "Ski Svømmeklubb" og "Trenere" eller "Styret".


Ski Svømmeklubb på Facebook

I tillegg til offisiell Facebook-side for klubben og klubbens Svømmeskole side på Facebook, er det opprettet flere lukkede Facebook-grupper for intern informasjonsutveksling:

  • Ski Svømmeklubb medlem; er for klubbens medlemmer og foresatte. Her utveksles info, bytte av vakter etc. Viktig å være medlem av gruppa!
  • Ski Svømmeklubb trenere; er kun for klubbens trenere
  • Ski Svømmeklubb Masters; er kun for klubbens mastersvømmere

Hvem som til enhver tid kan være medlemmer av de ulike gruppene, administreres av styret.