Invitasjon Ski Open XXXX rekrutt- og approbert stevne

 

I henhold til terminliste og NSF's lover og regler har Ski svømmeklubb gleden av å invitere til rekruttstevne xxxdag XX. xxxxx på Xxxxx Bad. 

 

Rekruttstevne xxxdag XX. xxxxx: Innsvømming og lagledermøte fra kl. 00.00. Stevnestart kl. 00.00. Fullstendig invitasjon:
Påmeldingsfrist: XX. xxxxx kl. 00:00 til stevne.ski@live.no

Approbert stevne xxxdag XX. xxxxx: Innsvømming  og lagleder møte xxxdag kl. 00.00. Stevnestart kl. 00.00. For eksakt tidsskjema, se livetiming.no

For fullstendig invitasjon:       eller medley.no

Påmeldingsfrist er XX. xxxxxx kl. 00.00 til stevne.ski@live.no.  

Velkommen til stevne!


Med vennlig hilsen

Stevneansvarlig, Ski Svømmeklubb


Tidsskjema, startlister og resultater Ski Open

Tidsskjema approbert, xxxdag XX. xxxxxxxx: 

Startlister approbert se livetiming.no

Resultatene for det approberte stevnet blir gjort tilgjengelig på medley.no


 Tidsskjema rekrutt, xxxdag XX. xxxx: stevnestart kl. 00:00