Skademelding for svømmeskolen

Velg sted for hvor skaden skjedde.

Oppgi dato og klokkelsett

Skademelder kan enten være hovedinstruktør, hjelpeinstruktør, svømmeskoleansvarlig eller leder på Sommersvøm.