Svømmekurs for flytninger

Postet av Siw-Therese Aarum den 28. Mar 2017

Kursrunden for flyktninger nærmer seg slutten, men Ski svømmeklubb ønsker å fortsette. Tre instruktører fra Ski svømmeklubb gjennomfører kursrunden som avsluttes i april. Kursene har vært gjennomført i nært samarbeide med lokalt Røde Kors og NAV som har hatt kontakten med flyktningefamiliene.

- Dette har vært en veldig positiv erfaring for meg personlig og Ski svømmeklubb. Vi var veldig usikre på hvordan vi skulle tilrettelegge kursene, men alt har gått veldig greit. I tillegg til forskjeller i svømmeferdighetene, er barna fra forskjellige land, har ulik kulturbakgrunn og har veldig forskjellige livserfaringer. Familiene har vært veldig samarbeidsvillige og kursrunden har gått flott, forteller instruktør Elin Fjelde.

Kursrunden omfatter ca. 20 barn som er inndelt i mindre grupper. Kursene er tilpasset alderen 5 til 10 klasse. Opplæringen bygger på kurssystemet utviklet av Norges Svømmeforbund, og som innebærer at barna lærer crawlteknikk og utvikler flyte- og fremdriftsteknikker. Ski har satt sine mest erfarne svømmeinstruktører til å gjennomføre kursene.

- Instruktørene er veldig greie synes jeg, sier 9 år gamle Fatima fra Syria. Hun har vært på alle kursene. - Pappa har tatt oss med på badet også. Han er flink til å lære oss å svømme. Jeg syns det går veldig bra.

Trenger mer svømmeopplæring

- Mange flyktninger har ingen svømmeerfaring, og det har vært drukningsulykker. Svømmeopplæring er derfor veldig viktig, og det haster å få barna badeklare til sommeren. Barna er veldig ivrige og flere kan svømme litt fra før. Innsatsen er formidabel, men barna trenger mer tid for å klare å svømme ordentlig, forteller instruktør Anniken Sletta.

- Vi ønsker å fortsette samarbeidet med Røde Kors og Nav, forteller styreleder i Ski svømmeklubb Erik Underland. Vi søker også etter eventuelle andre samarbeidspartnere som kan hjelpe til. Alle barn må kunne svømme, og flyktninger er en utsatt gruppe. Vi ønsker å bidra. Ikke bare gi svømmeopplæring, men også å gjøre barna kjent med svømmeidretten. Lokalidretten er svært viktig for å skape trivsel og bli kjent.

- I Ski Røde Kors jobber vi med å inkludere flyktninger og andre innvandrere bosatt i Ski, sier leder for Aktivitetsgruppa i Ski Røde Kors Flerkultur Fred Almvik. Et tettere samarbeid mellom Røde Kors og lag og foreninger vil bidra til at flere flyktninger blir kjent med det mangfoldige aktivitetstilbudet som er i kommunen. Ski svømmeklubb er en ideell samarbeidspartner. Svømmekurs gir økt trygghet og sikkerhet, Folkebadene i kommunen får garantert mer besøk, og kanskje får svømmeklubben noen nye medlemmer. Både klubben og instruktørene fortjener ros for et flott kurs for våre deltakere!

Ski svømmeklubb har søkt Norges idrettsforbund om tilskudd for å fortsette kursene for flyktninger.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.